3. Edizioa NewCulturers Gunea

Kultura Berria partekatzeko gune bat, enpresak konfiantzan oinarritutako proiektu partekatuak eginez.

AURKEZPENA: ENPRESA KULTURA BERRIA  

ENPRESA KULTURA BERRIA PRAKTIKATZEN DUTEN ENPRESAK

3. Edizioa 

ENPRESEK ZUEN GALDEREI ERANTZUTEN DIETE

NOLA ERLAZIONATZEN DIRA PERTSONAK KULTURA BERRIKO ENPRESA BATEAN?

ENPRESA KULTURA BERRIARI BURUZKO ELKARRIZKETAK

Aurrerakina

Zer da Enpresa Kultura Berria?

Adegik bultzatzen duen Enpresa Kultura Berria kultura eraldatzeko bidai bat da, enpresak konfiantzan oinarritutako proiektu partekatu bihurtzeko, enpresa traineru bat bezala ulertzen baitugu, denok norabide berean arraun eginez.

Hori lortzeak esan nahi du gure erakundeak eraldatu behar ditugula, eta leku erakargarri horietan pertsonalki eta profesionalki garatu behar dugula. Azken batean, espazio partekatuak dira, non pertsona guztiok elkarrekin arraun egiten dugun helburu komun baterantz, enpresa traineru bat bezala.

EKB, era berean, Gipuzkoako enpresen konpromiso kolektiboa da, enpresa hobea, enplegu hobea, Gipuzkoa hobea eta pertsona guztientzako ongizate handiagoa lortzeko asmo eta uste sendotik. 

 ENPRESA KULTURA BERRIAREN 8 PRINTZIPIOAK

Kultura Berriak 8 printzipio nagusi biltzen ditu.

  1. 1. Helburu Inspiratzailea
  2. 2. Konfiantza
  3. 3. Balio partekatuak
  4. 4. Pertsonen ongizatea
  5. 5. Lidergo eraldatzailea
  6. 6. Informazio gardena
  7. 7. Komunikazio eraginkorra
  8. 8. Kudeaketan eta/edo emaitzetan parte hartzea
8 principios
 

Helburu Inspiratzailea

Funtsezkoa da norantz goazen zehaztea eta partekatzea, eta pertsona guztiek batera norabide berean arraun egitea. Enpresak munduan (beste erakunde batzuetan, gizartean eta ingurumenean) izango duen eragina kontuan hartzen duen helburua osoagoa, arduratsuagoa eta erakargarriagoa izango da. Helburu inspiratzaile eta partekatu batek (pertsona bakoitzaren helburu indibidualarekin lerrokatuta) zentzua ematen dio eguneroko lanari, kide izatearen zentzua sustatzen du, motibazioa eta konpromisoa indartzen ditu eta pertsona bakoitza bere buruaren bertsiorik onena eskaintzera eramaten du.

Konfiantza

Dena aldatzen duen gakoa da, gainerako guztia askoz errazago eginez. Inposatu ezin den pertsonen aukera bat da, eta beren konfiantzarako duin izanik bakarrik irabazten da. Pixkanaka eta modu iraunkorrean eraikitzen da. Pertsona batek bere buruarengan, besteengan eta erakundearengan duen konfiantza integratzen du. Konfiantza eraikitzeko, bestearengan jarri behar da arreta, lankidetza-harremanak garatu behar dira eta epe luzean pentsatu behar da.

Balio Partekatuak

Balioek funtsezko zeregina dute enpresa orotan, gauzak nola egin behar diren ezartzen baitute, pertsonen lana gidatzen baitute eta erabaki zuzenak hartzen laguntzen baitiete, beren helburu eta helburuetan batera aurrera eginez. Balio partekatu batzuek eragin zuzena dute motibazioan eta konpromisoan, eta talentua erakartzeko eta fidelizatzeko elementu garrantzitsua dira. Bezero berriak lortzeko ere baliotsuak dira, eta partekatu edo inspiratu egiten dituzten balioek erakar ditzakete.

Pertsonen Ongizatea

Kultura berriak pertsonak jartzen ditu erakundearen erdigunean, enpresa-proiektuaren iraunkortasuna bermatuz. Pertsonen ongizatearen alde egitea berez ona izateaz gain, gero eta froga gehiago daude pertsonen osasunari eta ongizateari denbora eta baliabideak eskaintzeak enpresarentzat onura garrantzitsuak ere badakartza: estresarekin eta nekearekin lotutako gaixotasunengatik kostuak aurreztea, lanbide-errendimendu handiagoa, talentua erakartzea eta fidelizatzea errazten duen marka-irudi ona, Poner enpresarekiko leialtasun handiagoa ,,, Zentroko pertsonek beren behar material eta emozionalei erantzutea, osasun fisiko eta mentala zaintzea, norberaren gaitasunak garatzen laguntzea eta pertsonek ahalik eta gehien iristeko moduko lan-inguruak sortzea eskatzen du.

Lidergo Eraldatzailea

Kultura Berria ezartzeko, lidergo bideratzaile eta kontziente bat behar da, pertsonengan eta harremanetan oinarritua. Lidergo horrek, adibidearen bidez, konfiantzazko espazio seguruak sortu behar ditu, ideia desberdinak partekatzeko, elkarrizketa zailei ekiteko edo gauza berriak aztertzeko, porrotaren beldurrik gabe. Giro horietan, pertsonak arriskatu egiten dira, sortzaileagoak dira, eta irtenbide integratzaile eta berritzaileak bilatzen laguntzen dute, enpresaren errendimendua eta ingurune aldakorrei erantzuteko gaitasuna handitzeko (moldagarritasuna).

Informazio Gardena

Informazio onena egiazkoa, zintzoa, argia, zehatza, koherentea, erraza eta hartzaileek ulertzeko modukoa da. Komenigarria da elkarrekin definitzea enpresako pertsona bakoitzak une bakoitzean zer informazio behar duen konfiantza sortzeko eta norberaren erantzukizuna suspertzeko. Gardentasuna funtsezkoa da konfiantza sortzeko (langileengan, bezeroengan, hornitzaileengan eta beste interes-talde batzuengan), berrikuntza sortzeko eta hazkundea errazteko, taldeei erabakiak autonomia handiagoz hartzeko behar duten informazioa emanez.

Komunikazio Eraginkorra

Barne-komunikazio ona funtsezkoa da helburuak lortzeko eta enpresaren funtsezko balioen arabera jarduteko. Komunikazio eraginkorrarekin posible da antolaketa-prozesuak hobetzea, oztopoak ezabatzea, informazio garrantzitsua sortzea eta erabaki hobeak hartzea. Komunikazioa eraginkorra izan dadin, funtsezkoa da barneko eta kanpoko komunikazio-kanal desberdinetan lan egiten ikastea, entzute aktiboa garatzea, pertsonei jakin nahi edo behar dutenari buruz galdetzea eta benetako komunikazio zintzoan sakontzea.

Kudeaketan eta/edo Emaitzetan Parte Hartzea

Kudeaketan parte hartzeak sormena, erabakiak hartzea eta konpromisoa sustatzen ditu. Askatasun-, erantzukizun- eta autonomia-ingurune batek enpresa benetan parte-hartzailea izaten laguntzen du, baina bere joko-arauak eraiki behar ditu, ez baitago eredu orokor bakar bat. Pertsonek enpresaren emaitzetan parte hartzearen aldeko apustua egitea, gainerako printzipioei heldu ondoren, gero eta gehiago erabiltzen da beren motibazioa eta konpromisoa areagotzeko, eta, aldi berean, errendimendu eta lehiakortasun handiagoa sortzeko. Enpresak ekarpena egin duten guztiek irabazten badute, konpainiaren bilakaera-adierazle desberdinei lotutako formula ugari egon beharko lirateke.

ZENTRO PARTE-HARTZAILEAK

aice_logo
deusto_logo
hetel_logo
ikaslan_logo
mondragon_logo
tecnum_logo
ehu_logo

NCG 2019

Hemen ikus dezakezu lehen edizioaren laburpen bat, koronabirusik ez zegoenean noski!